Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2000

 • Wspólnotowe przemyślenia, w: Prawo i Życie 12/2000
 • Mniej znany bohater europejskiej integracji, przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy z Adwokatem Generalnym w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Phillipem Léger, w: Palestra 11 – 12/2000
 • Misja Trybunału Sprawiedliwości, w: Prawo i Życie 11/2000
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Kreil, w: Prawo i Życie 11/2000
 • Sport i prawo wspólnotowe: wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Lyhtonen, w: Palestra, 9-10/2000
 • Polscy prawnicy prawnikami wspólnotowymi, w: Palestra, 9-10/2000
 • Paragraf 35: wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Francovich, w: Prawo i Życie 9/2000
 • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w: Prawo i Życie 7/2000
 • Scenariusze z bajkowego księstwa Luksemburg, w: Prawo i Życie 7/2000
 • Sędziowski obowiązek interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem wspólnotowym w: Przegląd Sądowy 6/2000
 • Urząd Adwokata Generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich część II w: Radca Prawny 4/2000
 • Urząd Adwokata Generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich część I w: Radca Prawny 3/2000
 • Sędzia krajowy będzie wspólnotowym, w: Gazeta Prawna 28 styczeń 2000 r.