Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2005

 • The role of offer and acceptance in the formation of contracts: merely technique for analysis or necessary element of every contract ? w: Przegląd Prawa i Administracji nr 69/2005
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości: najrówniejszy wśród równych, w Rzeczpospolita
 • Wspólnotowy system ochrony prawnej: w stronę decentralizacji w: Palestra 11 -12/2005
 • Marks & Spencer: nie tylko podatki: jurysdykcyjne strategie i kompromisy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: Rzeczpospolita z 21 grudnia 2005, s. C4.
 • Dlaczego w Strasburgu przegrywamy i przegrywać chyba będziemy, Rzeczpospolita z 9 listopada 2005 r. s. C4
 • Sędzia i prawodawca we wspólnotowym systemie prawnym, w: Palestra 9-10/2005
 • Strasburg i Luksemburg, Gazeta Prawna z 23 sierpnia 2005 r. s. 30
 • Zarzut inadimplenti non est adimplendum w prawie wspólnotowym, w: Palestra 7-8/2005
 • Jedna Wspólnota, jeden Trybunał. ETS w obronie integralności prawa, w: Rzeczpospolita nr 162/2005, s. C5
 • Prawo wspólnotowe a obowiązki administracji państwowej, w: Rzeczpospolita 154/2005, s. C4
 • Nieznajomość szkodzi, ale nie zawsze: gdy wspólnotowy akt prawny jest nieznany, bo nieprzetłumaczony lub Ąle przełożony, w: Rzeczpospolita nr 102/2005, s. C5
 • Wspólnotowa chain novel: sędzia jako twórca, krytyk i kontynuator tradycji orzeczniczej, w: Palestra 5-6/2005
 • Jak wykluczyć kolizję między sądami, w: Rzeczpospolita nr 68/2005, s. C5
 • Bezpośredni skutek dyrektyw. Trybunał Sprawiedliwości w pułapce własnego orzecznictwa, w: Palestra 3-4/2005
 • Compétence de la compétence Trybunału Sprawiedliwości. W poszukiwaniu równowagi w multicentrycznym świecie prawnym, w: Palestra 1-2/2005
 • Sądowa strategia. Jak zachować wpływ na ewolucję prawa wspólnotowego?, w: Rzeczpospolita 20/2005, s. C3