Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2008

 • Adwokat przed Trybunałem Sprawiedliwości. Fundamenty, Gdański Kwartalnik Adwokacki 13/2008
 • Ochrona tymczasowa w Trybunale Sprawiedliwości. Czekając na wyrok w sprawie Doliny Rospudy, Palestra 1-2/2008
 • Kto zastąpi asesora sądowego, Rzeczpospolita z 8 lutego 2008 r. tekst dostępny http://www.rp.pl/artykul/61797,90708.html
 • Europejski Bill of Rights. Niedoceniany, niezrozumiały, w końcu dostrzeżony, Edukacja Prawnicza 3/2008
 • Karta Praw Podstawowych: pierwsze kroki, Rzeczpospolita z 29 maja 2008 r.
 • Rozumność rozumowań prawniczych w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w: M. Wyrzykowski, (red.), Rozumność rozumowań prawniczych, Warszawa 2008
 • Jak rzeczywiście zrozumieć orzecznicze przesłanie? Łańcuchy orzeczeń i sąd wspólnotowy, Palestra 3-4/2008
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości: jak czytać orzeczenia wstępne, Rzeczpospolita z 8 lutego 2008 r.
 • Autonomia proceduralna. Teoria i praktyka, Palestra 5-6/2008
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości: spróbować zrozumieć, potem krytykować, Rzeczpospolita z 22 sierpnia 2008 r.
 • Sąd w Luksemburgu może odpowiadać w trybie pilnym, Rzeczpospolita z 19 lipca 2008 r.
 • Sędziowie wobec terroryzmu, Rzeczpospolita z 2 września 2008 r. tekst dostępny http://www.rp.pl/artykul/184793
 • Sądny dzień w Luksemburgu, Rzeczpospolita z 5 września 2008 r. tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/63036,186289_Sadny_dzien_w_Luksemburgu.html
 • Trzy konteksty rozumowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości, Palestra 7-8/2008
 • Walka z dopingiem, czy doping do walki, Palestra 9-10/2008
 • Autonomia związków sportowych: europejski ideał, polska karykatura, Rzeczpospolita z 4 pażdziernika 2008 r.
 • Konstytucje narodowe a proces integracji europejskiej: czy zmiany Konstytucji są niezmienne. Głos w dyskusji w M. Granat, (red.) Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku Francji i Polski. (Wydawnictwo Sejmowe, 2008)
 • Gwarancje stosowania prawa międzynarodowego i wspólnotowego we Francji i w Polsce. Głos w dyskusji w M. Granat, (red.) Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku Francji i Polski. (Wydawnictwo Sejmowe, 2008)
 • „Efektywność prawa wspólnotowego według koncepcji public enforcement. Renesans metody?, Palestra 11 – 12/2008