Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2009

 • Polityka nie może eliminować logiki prawa unijnego, Gazeta Prawna z 22 grudnia 2009 r. s. B10. (tekst dostępny na http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/380874,polityka_nie_moze_eliminowac_logiki_prawa_unijnego.html
 • Sąd wspólnotowy wobec terroryzmu. Pomiędzy koniecznym pragmatyzmem, wiernością dla fundamentalnych wartości i poszukiwaniem zagubionego etosu sądzenia, Palestra 11-12/2009
 • Wspólnotowy sąd w cieniu tragedii, Rzeczpospolita z 30 października 2009 r. Tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/385387.html
 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej i sądy wspólnotowe. Orzecznicze (r)ewolucje, Palestra 9-10/2009
 • Wspólnotowa interpretacja. Jaki zasięg i skutek?, Palestra 7-8/2009
 • Adwokat przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jak mówić, aby być zrozumiałym i pożytecznym, Palestra 1-2/2009
 • Trybunał Sprawiedliwości v Sądy krajowe. O sądowej polityce, jurysdykcyjnych wyborach i wspólnotowym dialogu kontrolowanym, (część I) Palestra 3-4/2009
 • Europejskie prawo karne strażnikiem ochrony środowiska, Europejski Przegląd Sądowy 5/2009
 • Trybunał Sprawiedliwości v Sądy krajowe. O sądowej polityce, jurysdykcyjnych wyborach i wspólnotowym dialogu kontrolowanym, (część II), Palestra 5-6/2009
 • Akcyza, Rospuda, VAT i co dalej, Rzeczpospolita z 31 marca 2009 r. s. C8 – C9 tekst dostępna na http://www.rp.pl/artykul/212831,284274.html
 • Karta Praw Podstawowych i zasady ogólne, w A. Wróbel, (red.), Karta Praw Podstawowych, (Wolters Kluwer, 2010)
 • Wdrażanie wspólnotowego systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce – przeszkody prawne i faktyczne, Problemy Ocen Środowiskowych nr 1(44)/2009
 • Polityka nie może eliminować logiki prawa unijnego, Gazeta Prawna z 22 grudnia 2009 r. s. B10. (tekst dostępny na http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/380874,polityka_nie_moze_eliminowac_logiki_prawa_unijnego.html
 • Sąd wspólnotowy wobec terroryzmu. Pomiędzy koniecznym pragmatyzmem, wiernością dla fundamentalnych wartości i poszukiwaniem zagubionego etosu sądzenia, Palestra 11-12/2009
 • Wspólnotowy sąd w cieniu tragedii, Rzeczpospolita z 30 października 2009 r.Tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/385387.html
 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej i sądy wspólnotowe. Orzecznicze (r)ewolucje, Palestra 9-10/2009
 • Wspólnotowa interpretacja. Jaki zasięg i skutek?, Palestra 7-8/2009
 • Adwokat przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jak mówić, aby być zrozumiałym i pożytecznym, Palestra 1-2/2009
 • Trybunał Sprawiedliwości v Sądy krajowe. O sądowej polityce, jurysdykcyjnych wyborach i wspólnotowym dialogu kontrolowanym, (część I) Palestra 3-4/2009
 • Europejskie prawo karne strażnikiem ochrony środowiska, Europejski Przegląd Sądowy 5/2009
 • Trybunał Sprawiedliwości v Sądy krajowe. O sądowej polityce, jurysdykcyjnych wyborach i wspólnotowym dialogu kontrolowanym, (część II), Palestra 5-6/2009
 • Akcyza, Rospuda, VAT i co dalej, Rzeczpospolita z 31 marca 2009 r. s. C8 – C9
 • Karta Praw Podstawowych i zasady ogólne, w A. Wróbel, (red.), Karta Praw Podstawowych, (Wolters Kluwer, w druku)
 • Wdrażanie wspólnotowego systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce – przeszkody prawne i faktyczne, Problemy Ocen Środowiskowych nr 1(44)/2009