Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2010

 • Nie nadużywaj procedury, Rzeczpospolita z 17 stycznia 2011 r. tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/596202.html
 • Nie nadużywaj prawa swego, Rzeczpospolita z 20 grudnia 2010 r. tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/581967_Nie-naduzywaj–prawa-swego.html
 • Urzędnik palnął, państwo odpowiada, Rzeczpospolita 6 listopada 2010 r. tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/560009.html (pełna wersja autorska tekstu bez ingerencji redakcyjnej ze strony gazety zob. słowa które mogą boleć państwo
 • Sprawiedliwość proceduralna w sądach unijnych. Pierwsze kroki, Palestra 11-12/2010
 • Głos w dyskusji redakcyjnej w Przeglądzie Sejmowym „Traktat z Lizbony i polski system prawny” Przegląd Sejmowy 4/2010- zobacz
 • „Filozofia Van Gend en Loos en Loos” i sztuka (z)rozumienia prawa europejskiego. Kilka refleksji o walorach patrzenia wstecz orzecznictwa”, Palestra 9-10/2010 (tekst dostępny tutaj Van Gend docx)
 • Rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości. Proceduralne przewartościowanie czy sądowa konfrontacja? Palestra 7-8/2010 zobacz
 • Prawo jako autonomiczna racja argumentacyjna i walor „strategii sądowych” w prawie europejskim. Przypadek „Gazociągu Północnego”, Palestra 5-6/2010 zobacz
 • Traktat z Lizbony wobec operatywności unijnego systemu ochrony prawnej i kooperacyjnego modelu prawodawcy, Przegląd Sejmowy 4/2010 – zobacz
 • „Wspólnotowa ścieżka” precedensu. Nie czy, ale jak? w M. Wyrzykowski, A. Śledzińska – Simon, (red.), Precedens w polskim systemie prawa,  Warszawa, 2010 – zobacz
 • Zwyczajnie nadzwyczajny człowiek. Wspomnienie o Mecenasie Stanisławie Mikke, Palestra 4/2010
  tekst dostępny na http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=3464
 • Na jakim poziomie powinna znajdować się kompetencja do orzekania w przedmiocie ważności prawa unijnego? Pomiędzy doraźną polityką a logiką prawa unijnego, Palestra 3/2010
 • Sędzia nadzwyczajny, (wraz z J. Zajadło) Gazeta Wyborcza z 24 marca 2010 r.
  tekst dostępny na http://wyborcza.pl/1,76842,7693957,Sedzia_nadzwyczajny.html
 • Postępowanie prejudycjalne i proceduralna dyferencjacja. Quo vadis? Palestra 1-2/2010
 • „Wspólnotowa ścieżka” precedensu. Nie czy, ale jak? w M. Wyrzykowski, (red.),Czy w Polsce istnieje system prawa precedensowego, Warszawa, 2010
 • Postępowanie prejudycjalne i proceduralna dyferencjacja. Quo vadis? Palestra 1-2/2010
 • Na jakim poziomie powinna znajdować się kompetencja do orzekania w przedmiocie ważności prawa unijnego? Pomiędzy doraźną polityką a logiką prawa unijnego, Palestra 3/2010
 • Zwyczajnie nadzwyczajny człowiek. Wspomnienie o Mecenasie Stanisławie Mikke, Palestra 4/2010
  tekst dostępny na http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=3464
 • Sędzia nadzwyczajny, (wraz z J. Zajadło) Gazeta Wyborcza z 24 marca 2010 r.
  tekst dostępny na http://wyborcza.pl/1,76842,7693957,Sedzia_nadzwyczajny.html