Tomasz Tadeusz Koncewicz

Thesis

2014

 • Pomiedzy tradycja a nowoczesnością. Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Olympique Lyonais, Palestra 3-4/2015
 • Prawo z ludzką twarzą (Warszawa, 2015)
 • Po co nam Europa. O co należy pytać w 2015 r. i dalej ? Rzeczpospolita Rzecz o Prawie
 • Parlament Europejski jako gracz sadowy, Palestra 1-2/2015
 • Zrozumieć Europę to zadać właściwe pytania”, w „20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli UE. Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość” (Warszawa)
 • Prawo europejskie jako prawo tekstów i działań aktorów, czyli o wyzwaniu prawniczej wyobraźni i języka W B. Rischka-Slowik, Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej, (Warszawa)
 • Invalidity of EU law before Polish Constitutional Court. Court of old closures or new openings? (Złożony do druku)
 • Judging in the European legal space. Building blocks for the discourse on the state of Polish judiciary, w J. Swieczkowski, (red.) Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi, (Gdansk)
 • Polish Constitutional Court in Europe. Searching for constitutional reason, relevance and voice, (złożony do druku, ukaże się w Gdańskich Studiach Prawniczych XXXIII/2015)  
 • Europejski prawnik. Jaki i po co? Rzecz o prawie 10 grudnia 2014 r.
 • Demokracja walcząca, Rzecz o prawie 26 listopada 2014 r.Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, czyli co? Patrząc poza 2004 – 2014 Palestra 11-12/2014
 • Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości jako podstawa do wznowienia postępowania podatkowego, Palestra 10/2014
 • Z pamięci, Palestra 9/2014
 • Prawo do egzekucji wyroku jako element prawa do rzetelnego postępowania w prawie europejskim, Palestra 7-8/2014
 • Jak interpretować prawo europejskie? Palestra 5-6/2014
 • Karta Praw Podstawowych w sądach polskich, Palestra 3-4/2014
 • Po co nam Europa. O co należy pytać w 2014 r.? (złożony do druku)
 • Pochopne „albo … albo” Gazeta Wyborcza 26 czerwca 2014 r., s. 10
 • Adwokat v radca prawny. Widziane z Luksemburga, Rzeczpospolita Rzecz o Prawie 23 kwietnia 2014 r. s. I8
 • Kryzys w sądzie, czy sąd w kryzysie? (w przygotowaniu)
 • Constitutional Identity and the comity of circumspect constitutional courts. Myth, forlorn hope or … reality ? (referat przedstawiony w czasie 9th World Congress of Constitutional Law; tekst opublikowany i dostępny na https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws5/w5-koncevicsz.pdf
 • Polish Constitutional Court and the Concept of Vigilant Constitutionalism, New York University Jean Monnet Working Papers Series 2014 (złożony do druku)
 • Trybunał Konstytucyjny w Europie, Rzeczpospolita 10 marca 2014 (tekst dostępny www.prawo.rp.pl/artykul/757643,1092817-Koncewicz–Trybunal-Konstytucyjny-w-Europie.html
 • Paradoksy polityki prawa z perspektywy globalnej i europejskiej, (złożony do druku)
 • Polish Constitutional Court and European Law. Actor or Spectator? (wykład na konferencji The EU and its judiciary. A celebration of judicial synergy, British Law Centre XX the European Law Anniversary Conference, 24 kwietnia 2014 r. oraz tekst opublikowany i dostępnyhttp://britishlawcentre.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/WARSAW-POLISH-Constitutional-Court-in-Europe-PLAYER-or-Spectator-Koncewicz.pdf
 • Demokracja walcząca i sprawa polska. Czy czas działania już nadszedł? Palestra 1-2/2014
 • Petycja litewska jako sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 21 stycznia 2014 r.
 • Kryzys w sądzie, czy sąd w kryzysie? (w przygotowaniu)
 • Polish Constitutional Court and the concept of vigilant constitutionalism, (w przygotowaniu)
 • Constitutional Identity and the comity of circumspect constitutional courts. Myth, forlorn hope or … reality ?(w przygotowaniu)
 • Polish Constitutional Court and European Law. Court of old closures or new openings? (w przygotowaniu)
 • Judging in the European legal space and Polish judge. Maintaning status quo or rethinking the judicial ethos? (w przygotowaniu)
 • Paradoksy polityki prawa z perspektywy globalnej i europejskiej, (w druku)
 • Demokracja walcząca i sprawa polska. Czy czas działania już nadszedł? Palestra 1-2/2014
 • Petycja litewska jako sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 21 stycznia 2014 r.
 • „Wiatr kryzysu” już wieje w Luksemburgu, (w przygotowaniu)
 • Adwokat v radca prawny. Widziane z Luksemburga, (złożone do druku)