Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2001

 • Polskie sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Palestra 11 – 12/ 2001
 • Europejski strażnik – wywiad z Prezesem Trybunału Sprawiedliwości Gilem Carlosem Rodriguezem Iglesiasem, w: Prawo i Życie 12/2001
 • Zasada swobodnego przepływu towarów podobnych: spojrzenie z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Przegląd Prawa Europejskiego 1/2002 (11)
 • Wakacje na Krecie i prawo wspólnotowe, w: Dolnośląski Przegląd Europejski 10/2000
 • Podstawy prawne funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Radca Prawny 4/2001
 • W dwunastu językach, w: Prawo i Życie 11/2001
 • Gdy spory polityczne stają się prawnymi, w: Palestra 9 – 10/2001
 • Trybunał Sprawiedliwości, integracja europejska, sądy krajowe i … opracowanie i przetłumaczenie tekstu Lorda Slynn of Hadley, w: Prawo i Życie 10/2001
 • W poszukiwaniu granic kompetencji Wspólnot Europejskich – czy mission impossible? w: Dolnośląski Przegląd Europejski 9/2001
 • Między spojrzeniem europejskim a angielskim, w: Prawo i Życie 9/2001 (przygotowanie i opracowanie rozmowy z Sir Brianem Neillem – emerytowanym sędzią Sądu Apelacyjnego Anglii i Walii)
 • Emmentaler, piwo jogurt � swobodny przepływ towarów w teorii i w rzeczywistości, w: Dolnośląski Przegląd Europejski 8/2001
 • Krajowy czy wspólnotowy? w: Prawo i Życie 8/2001
 • Polskie sprawy w Trybunale Sprawiedliwości, w: Dolnośląski Przegląd Europejski 7/2001
 • O wspólnotowych wyzwaniach dla polskich sędziów część II, w: Dolnośląski Przegląd Europejski 7/2001
 • Jak i kiedy nasze sprawy trafiają do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich?, w: Palestra 7 – 8/2001
 • O wspólnotowych wyzwaniach dla polskich sędziów część I, Dolnośląski Przegląd Europejski 6/2001
 • Jak Pan Głoszczuk przeszedł do historii? w: Prawo i Życie 6/2001
 • Czy francuskie upodobania kulinarne mogą określać to co lubią inni? w: Palestra 5 – 6/2001
 • Jak daleko sięgają kompetencje Wspólnot Europejskich?, w: Palestra 3 – 4/2001
 • Wyrok w sprawie Donatella Calfa, w: Prawo i Życie 4/2001
 • O szczególnych właściwościach wina Rioja: uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Belgia v Hiszpanii, w: Prawo i Życie, 2/2001
 • Zasady reprezentacji stron w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Przegląd Prawa Europejskiego 1(9)/2001
 • Prawnicy w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości część II w: Radca Prawny 3 – 4/2001
 • Prawnicy w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości część I, w: Radca Prawny 1 – 2/2001
 • O mniej znanym bohaterze integracji europejskiej, w: Prawo i Życie 1/2001
 • Jak prawo wspólnotowe i Trybunał Sprawiedliwości zmieniają nasze myślenie o prawie? w: Palestra 1 – 2/2001